Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że wszczyna drugą fazę procedury notyfikacyjnej decyzji odnośnie rynku BSA, na mocy którego Urząd Komunikacji Elektronicznej chciał znieść część obowiązków regulacyjnych, jakie ciążą na Telekomunikacji Polskiej na obszarze 11 gmin (Bielawa , Lublin , Zielona Góra, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Warszawa, Białystok, Łomża, Braniewo, Elbląg, Olsztyn).

Komisja zwraca uwagę na niekonsekwencję w działaniach UKE, który przedstawił powyższy projekt w ubiegłym roku, ale w kwietniu 2012 r., w powołaniu na nowe dane o infrastrukturze, zrewidował swoje stanowisko i zadecydował, że wystarczająca konkurencja panuje na obszarze tylko 4 gmin (Warszawa, Lublin, Wrocław, Toruń). Latem Komisja wydała szczegółowe zalecenia co do realizacji deregulacji, tymczasem UKE podjął na nowo projekt z 2011 r.

Komisja ma prawo wstrzymać wydanie decyzji do czasu uzyskania od UKE szczegółowych informacji na jej temat. KE opublikowała na razie tylko informację prasową na temat swojej decyzji, ale jeszcze nie oficjalne pismo, jakie w sprawie notyfikacji trafi do UKE.