Operator narodowy poinformował o zakupie integratora teleinformatycznego Datacom System. Wartości transakcji nie ujawniono. Telekomunikacja Polska zakupiła 100 proc. udziałów spółki którą w pełni zintegruje ze swoją inną spółką zależną z sektora IT – Integrated Solutions.

Datacom przyniesie grupie TP ok. 35 mln zł przychodów w skali roku. Jest podmiotem rentownym operacyjnie. Zatrudnia k. 40 osób.

Integrator przez lata specjalizował się w technologiach Microsoftu. Dzisiaj koncentruje się na wirtualizacji i usługach hostowanych oraz systemach portali korporacyjnych. Obsługuje oddziały międzynarodowych koncernów oraz instytucje publiczne m.in. Narodowy Bank Polski, Kancelarię Prezydenta RP, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Integracja Datacom zajmie grupie TP kilka miesięcy. Do tego czasu aktualny zarząd nadal będzie nią kierował. Po integracji być może również pozostanie w strukturach grupy.

Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej powiedzieli, że grupa nie wyklucza dalszego rozwoju w segmencie ICT poprzez kolejne akwizycje wyspecjalizowanych podmiotów. Z Datacom, przed przejęciem, łączyła ją współpraca, ale komplementarny podmiot został ponoć wybrany po dłuższym przeglądzie rynku.