Należący do Zygmunta Solorza-Żaka fundusz Midas, właściciel spółek Aero, Mobyland i CenterNet, stanowiących częstotliwościowe hurtowe zaplecze Polkomtela i Cyfrowego Polsatu w 2012 roku miał blisko 90 mln zł przychodów, 186 mln zł straty operacyjnej, 82 mln zł ujemnej EBITDA oraz 175 mln zł straty netto.

W sprawozdaniu poinformował przy tym, że przekształcił wyniki za 2011 rok, ujmując w nich efekty niektórych transakcji (rozliczenie nabycia udziałów w Aero 2 i Mobylandzie) i teraz są one nieoczekiwanie wysokie.

I tak, po tym zabiegu Midas zakończył 2011 rok z 94 mln zł zysku operacyjnego i 117 mln zł dodatniej EBITDA oraz 87 mln zł zysku netto.  Nietknięte pozostały tylko przychody grupy (31 mln zł).

W efekcie niepokryte straty z lat ubiegłych Midasa na 31 grudnia 2011 r. skurczyły się, a kapitał własny wzrósł o 142 mln zł do 341,5 mln zł.

W ubiegłym roku gros przychodów grupa Midasa wypracowała z usług telekomunikacyjnych, a tylko część – nieco ponad 3,8 mln zł – ze sprzedaży aparatów telefonicznych.