Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA (WSS), spółka celowa powołana do realizacji projektu budowy sieci regionalnej w województwie wyłoni w kwietniu wykonawców sieci – poinformował Wojciech Cerba, prezes WSS, podczas konferencji KFS w Łodzi.

WSS podzieliło zamówienie na sześć obszarów inwestycyjnych, przy czym do każdego opracowano oddzielną dokumentację przetargową i de facto ogłoszono sześć oddzielnych przetargów, na które wpłynęły w sumie 78 ofert.

Sieć regionalna, która zostanie wybudowana w Wielkopolsce, będzie miała ponad 4 tys. kilometrów długości. Powstanie 31 węzłów szkieletowych (jeden w powiecie) oraz 576 węzłów dystrybucyjnych (co najmniej jeden w gminie). W końcu 2010 roku województwo wielkopolskie wybrało prywatnych partnerów inwestycji – poznańską firmę telekomunikacyjną Inea i pilską spółkę Asta Net, które objęły ok. 90 proc. akcji spółki WSS za ok. 60 mln zł.