– W strategii regulacyjnej zapowiedziałam rozważenie przyszłego sposobu zagospodarowania częstotliwości w paśmie UHF zwolnionych po pełnym przejściu telewizji na nadawanie cyfrowe. Moim celem strategicznym jest bowiem zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług poprzez efektywne zarządzanie zasobami częstotliwości – podaje Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Jednym z elementów realizacji tego celu jest pozyskiwanie i udostępnianie nowych zasobów dla nowoczesnych usług. Jest to także zbieżne z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Programem Polityki Widma Radiowego Komisji Europejskiej – dodaje.

Z analizy UKE wynika, że możliwości wykorzystania częstotliwości w paśmie VHF (III zakres TV: 174 – 230 MHz) i w paśmie UHF (IV i V zakres TV: 470 – 862 MHz) jest kilka. Po pierwsze, można przeznaczyć je dla radiodyfuzji (na programy radiowe i telewizyjne, za tym będą lobbować nadawcy telewizyjni i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Ale też można je wykorzystać dla bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej. Możliwe jest też rozwiązanie pośrednie: współużytkowanie pasma 700 MHz przez dotychczasowych nadawców oraz operatorów bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, z – jak dodaje UKE – restrykcyjnymi warunkami separacji geograficznej. – Konwergencja i łączenie widma: usługi radiodyfuzyjne oraz mobilne skupiłyby się w jednej platformie, tak że połączeni operatorzy ziemscy mogliby ostatecznie wykorzystać całe pasmo UHF (470 – 862 MHz) w celu zapewnienia zarówno bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, jak i przekazywania treści multimedialnych – podaje urząd.

Termin nadsyłania opinii w konsultacjach to 24 czerwca 2013 roku.