Związki zawodowe działające w strukturach brytyjskiej sieci komórkowej O2 zapowiedziały możliwość akcji strajkowej przeciw projektowi przeniesienia 3,5 tys. pracowników kilku ulokowanych w Wielkiej Brytanii call-center do wyspecjalizowanej firmy outsourcingowej Capita. Związki zawodowe rozpoczęły zbieranie głosów swoich członków w sprawie ewentualnego podjęcia akcji. Wyniki głosowania będą znane w drugiej połowie miesiąca.

O2 zawarło z Capitą 10-letni kontrakt outsourcingowy, którego wartość szacowana jest na 1,2 mld funtów.

Capita przedstawiła wprawdzie pakiet gwarancji zatrudnienia na dwa lata, ale nie przekonał on pracowników O2. Obawiają się oni likwidacji niektórych centrów i dyslokacji zatrudnionych. Mówi się, iż ostatecznym celem Capity jest przeniesienie obsługi posprzedażnej klientów O2 do centrów w Indiach i Afryce Południowej.

Związki zawodowe utrzymują, że na koniec tego kontraktu łączna liczba pracowników call-center O2 spadnie z 5,8 tys. dzisiaj do ok. 3 tys.

O2 utrzymuje, że redukcje w call-center wymuszają zmiany w kanałach komunikacyjnych. Dzisiaj centra obsługi operatora mają odbierać miesięcznie o ok. 1 mln połączeń przychodzących mniej, niż 2 lata temu.