Carrier Ethernet zdominuje usługi dla biznesu

Technologia Ethernet stała się absolutnym liderem standardów transmisyjnych. Przez 5 lat obserwowano wzmożony wzrost zainteresowania tą technologią, jednak dopiero ostatnie 2 lata potwierdziły dominację tego standardu. Większość osób przyzwyczajonych do Ethernetu w komputerach, czy sieciach lokalnych, może patrzeć na to z niedowierzaniem przekonanych, że to Ethernet zawsze był główną technologią transmisji danych. Obserwując to jednak z perspektywy dużego operatora, oferującego usługi krajowe i zagraniczne, dopiero od niedawna widać zaufanie do tej technologii ze strony największych klientów korporacyjnych

Publikacja: 10.07.2013 04:00

Carrier Ethernet zdominuje usługi dla biznesu

Foto: ROL

Na początku parę słów o tym, czym jest Carrier Ethernet. W najprostszym ujęciu są to sieci rozległe WAN zbudowane w oparciu o standard Ethernet (który dominuje we wszystkich prostych sieciach LAN).

Sieci typu Carrier Ethernet przystosowane są w szczególności do transportu ruchu ethernetowego, który staje się dominującym protokołem w sieciach rozległych (np. łącząc oddziały firmy w kilku lokalizacjach). Termin Carrier Ethernet jest pewną ewolucją terminu Metro Ethernet, która ma podkreślić regionalny a nawet międzynarodowy zasięg sieci. Głównymi usługami, które oferuje sieci typu Carrier Ethernet są:

Głównym podmiotem standaryzującym sieci Carrier Ethernet wraz z oferowanymi usługami jest Metro Ethernet Forum (MEF).

Sukcesu Carrier Ethernetu należy upatrywać w wielu czynnikach, ale jednym z podstawowych jest fakt, że systemy SDH realizują transmisję ethernetową w sposób nieefektywny. Dodatkowo nie ma możliwości realizacji nowych usług o wysokich przepustowościach w tych systemach. Widać to w oczekiwaniach klientów.

Duże instytucje finansowe, czy sektor publiczny powoli przekonywały się do nieefektywności dotychczasowych rozwiązań, zmniejszając zainteresowanie dotychczasowymi technologiami TDM (SDH/PDH) lub ATM/FR. Głównym argumentem była rosnąca dojrzałość standardów ethernetowych, lepsze metody integracji oraz efektywność kosztowa. Sieć Metro oraz Carrier Ethernet umożliwi zamykanie części ruchu lokalnie w ramach miasta, czy województwa.

Obserwujemy coraz więcej sygnałów o rosnącej potrzebie dostępności usług typu punkt-wielopunkt lub usług wielopunktowych o wysokich przepływnościach i działających w warstwie łącza. Jest to pochodna nowego modelu rozwiązań ICT, gdzie firmy coraz częściej tworzą centra przetwarzania danych oraz serwerownie w oddalonych od siebie miejscach. Usługi MPLS L3 VPN  nie są tak efektywne przy dużych i bardzo dużych przepływnościach, a więc w sytuacjach kiedy pomiędzy punktami przesyłane są ogromne ilości danych. Carrier Ethernet pozwola operatorom na realizowanie zapotrzebowania klientów na dostarczenie wymaganych przez nich przepływności w ramach ruchu zamkniętego lokalnie.

Carrier Ethernet to podstawa do rozwoju usług dzierżawy i usług wielostykowych, na które zapotrzebowanie stale rośnie. Widząc te trendy Exatel planuje w najbliższych miesiącach rozbudowę sieci Carrier Ethernet. Projektowana sieć koncentruje się w aglomeracji warszawskiej. Planowane węzły są wysokowydajnymi urządzeniami MPLS – największe z nich mają docelową wydajność dochodzącą do kilku terabitów na sekundę. Sieć oparta będzie na wielokrotnościach połączeń 10 G/bps, natomiast urządzenia będą w pełni gotowe na połączenia 100 G/bps. Zdecydowaliśmy o zastosowaniu i rozwijaniu technologii MPLS, jako najbardziej dojrzałej i ustandaryzowanej technologii dla sieci pakietowych. Bardzo szerokie zastosowanie tej technologii, zarówno w szkielecie, jak i warstwie dostępowej, pozwala na budowę elastycznej sieci o znakomitych parametrach, jak np. realizacja protekcji <50ms oraz pełny 6 klasowy QoS end-to-end. MPLS będzie stanowić podstawę do świadczenia większości nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w szczególności wszystkie centralne usługi typu cloud computing.

Na podstawie obserwowanych trendów Biuro Architektury i Planowania Sieci Exatel przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat wiodącymi technologiami sieciowym w Exatel będą sieci xWDM oraz Carrier Ethernet, czyli sieć IP/MPLS. Tandem tych technologii będzie oferował komplementarne usługi w dużej sieci operatorskiej.

Michał Szczęsny, ekspert technologii ICT

Na początku parę słów o tym, czym jest Carrier Ethernet. W najprostszym ujęciu są to sieci rozległe WAN zbudowane w oparciu o standard Ethernet (który dominuje we wszystkich prostych sieciach LAN).

Sieci typu Carrier Ethernet przystosowane są w szczególności do transportu ruchu ethernetowego, który staje się dominującym protokołem w sieciach rozległych (np. łącząc oddziały firmy w kilku lokalizacjach). Termin Carrier Ethernet jest pewną ewolucją terminu Metro Ethernet, która ma podkreślić regionalny a nawet międzynarodowy zasięg sieci. Głównymi usługami, które oferuje sieci typu Carrier Ethernet są:

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości