Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną w 2012 roku.

Jest on efektem przeprowadzonej po raz trzeci inwentaryzacji sieci, w której swe dane przekazało 3221 podmiotów (przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej). Oznacza to, że nastąpił 25-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to dane przesłało 2434 podmiotów.

W podsumowaniu raport UKE zauważa stosunkowo niewielki postęp w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju, jednak w wielu przypadkach poprawiono i uzupełniono dotychczasowe dane. Na przykład średni odsetek miejscowości (dla województw) w których nie występuje żaden węzeł telekomunikacyjny zmalał  średnio o ponad 9 punktów procentowych – z 64 proc.do 58 proc., co jest głównie rezultatem wzrostu liczby podmiotów, które przekazały dane. Podobnie stało się w przypadku węzłów dostępowych: średni udział miejscowości bez żadnych węzłów dostępowych zmalał z 65 proc. do 59 proc., co także wynika z uchwycenia w tegorocznej inwentaryzacji dużo większej liczby operatorów sieci dostępowych działających w małych miejscowościach

Co jednak ważne udział miejscowości poza zasięgiem wszelkich sieci zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego średnio o 5 punktów procentowych. Nadal są obszary, które stanowią „zupełnie białe plamy”, ale obecnie jest to ok. 8 proc. miejscowości, głównie liczących poniżej 100 mieszkańców.

Nadal jednak występują duże różnice w dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju. Najgorzej jest w województwie świętokrzyskim, gdzie aż w blisko 18 proc. miejscowości żaden operator (ani stacjonarny, ani radiowy) nie zadeklarował obecności ze swą infrastrukturą. Na przeciwległym biegunie jest województwo dolnośląskie, gdzie takich miejscowości jest mniej niż 3 proc.