Multimedia Polska przejmą operatora telekomunikacyjnego

Publikacja: 27.08.2013 22:25

Multimedia Polska podały w sprawozdaniu półrocznym, że w II połowie br. przejmą operatora telekomunikacyjnego i zapłaciły już za jego udziały zadatek w wysokości 8,2 mln zł. Jeśli przyjąć, że kwota ta stanowi 10 proc. wartości przejmowanej firmy, co ponoć jest standardową stawką zadatku, mogłoby chodzić o zakup telekomu wartego około 80 mln zł.

Spośród giełdowych telekomów najbliższa tej wartości jest Tele-Polska Holding, ale też żaden z notowanych na warszawskiej giełdzie operatorów o przymiarkach do transakcji nie informował.

Multimedia Polska, jedna z największych sieci telewizji kablowej w kraju, zanotowała w II kw. i całym półroczu ujemny wynik netto. To pierwsza taka sytuacja w tej firmie od lat. Winne są głównie koszty refinansowania zadłużenia.

II kw. 2013 r. spółka Multimedia Polska zakończyła z niecałymi 152 mln zł przychodów, 24,3 mln zł zysku operacyjnego i 25,9 mln zł straty netto. Przychody kablowej sieci spadły nieznacznie rok do roku (z nieco ponad 152 mln zł),  wynik operacyjny też był słabszy. Strata netto – jak można wyczytać ze sprawozdania – to efekt z jednej strony niższych przychodów finansowych, z drugiej – wysokich kosztów finansowych ponoszonych przez firmę. W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca te ostatnie wyniosły ponad 52 mln zł.  W dużej części na tę kwotę składają się prowizje i odsetki od obligacji wyemitowanych przez firmę.

W sumie, po półroczu, Multimedia miały 306 mln zł przychodów, 65,7 mln zł zysku operacyjnego i 5 mln zł straty netto.

Jako grupa, Multimedia zanotowały natomiast wzrost przychodów z 169,5 mln zł przychodów w II kw. 2012 r. do niecałych 174 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny kablówki spadł do 31,6 mln zł, a strata netto grupy zamknęła się kwotą 16 mln zł.

Jak podała firma, gdyby nie koszty zdarzeń jednorazowych jej zysk netto wyniósłby w I półroczu 2013 r. 34,5 mln zł, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liczba RGU obsługiwanych przez grupę w końcu czerwca br. wynosiła 1,77 mln, z czego 907 tys. to RGU telewizji, 485 tys. Internetu (36 tys. to usługi mobilne), 264 tys. telefonii stacjonarnej, blisko 94 tys. usługi programów premium i niecałe 20 tys. pośrednich usług głosowych.

To oznacza, że liczba RGU spadła w II kw. br. o 7 tys. , ale też firma zapowiadała zmianę sposobu raportowania bazy klientów posiadających zarówno usługę telewizji cyfrowej, jak i analogowej.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu