Warszawska Straż Miejska szuka, w drodze przetargu, dostawcy usług telekomunikacyjnych. Konkurs podzielony jest na cztery części. Pierwsza obejmuje usługi udostępnienia sieci teletransmisyjnej do przesyłu danych dla 19 jednostek organizacyjnych zamawiającego. Budżet zarezerwowany przez Straż Miejską na to zadanie to 3,44 mln zł netto.

Druga część dotyczy świadczenia usług dostępu do Internet w siedzibie głównej, która jest gotowa zapłacić za to 0,34 mln zł netto.

Trzecia zadanie polega na świadczeniu usługi telefonicznej i faksowej na łączach analogowych i cyfrowych w 76 jednostkach organizacyjnych (0,73 mln zł netto), a czwarte to obsługa numeru alarmowego AUS 986 oraz najem analogowych linii bezpośrednich (niespełna 0,1 mln zł netto).

Łączny budżet przygotowany przez Straż Miejską m.st. Warszawy na usługi telekomunikacyjne to 4,61 mln zł netto. Umowa ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do końca grudnia 2016 r. Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać oferty do 14 listopada.