Sochaczew ogłosił przetarg na projekt i budowę sieci LTE w ramach realizacji projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” finansowanego w 100 proc. z działania 8.3 POIG (walka z wykluczenim cyfrowym).

Celem projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wartość projektu wynosi 2, 47 mln zł.

Zainteresownai mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert do 3 lutego 2014 r.