Jeden z największych europejskich dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej podpisał umowę z Politechniką Krakowską, na mocy której studenci małopolskiej uczelni technicznej będą korzystać z praktyk i staży organizowanych przez Nokia Solutions and Networks (NSN).

Koncern technologiczny wspierał też będzie działalność uczelnianych kół naukowych. Zatrudniająca w Polsce prawie 2,5 tysiąca osób NSN ma w Krakowie jedno z dwóch znajdujących się w Polsce centrów R&D.

Głównymi działaniami podejmowanymi przez pracowników jest kreacja oraz bieżące naprawy i weryfikacje aplikacji i oprogramowań dla operatorów sieci komórkowych w kraju i za granicą.

Krzysztof Person odpowiedzialny za LTE dyrektor krakowskiej filii NSN podkreśla, że takie praktyki i staże mają przynieść obustronną korzyść. Z jednej strony studenci będą mieli dostęp do nowinek technologicznych, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do pracy zawodowej. Z drugiej absolwenci będą mogli starać się o zatrudnienie w NSN.

W ramach umowy specjaliści z koncernu będą prowadzić wykłady i szkolenia, a także współpracować przy realizacji projektów innowacyjnych Politechniki.