Netia poinformowała, że wydziela dwie dywizje (business units), dedykowane osobno segmentowi klientów indywidualnych i klientów biznesowych.

Zadaniem obu dywizji, odpowiedzialnych za realizację celów biznesowych w ramach własnego budżetu, będzie tworzenie nowych produktów i usług dla klientów biznesowych (rozwijających się małych, średnich i dużych firm) oraz rozwiązań dla klientów indywidualnych. Będą one również odpowiedzialne za  podnoszenie jakości obsługi swoich klientów.

Operaor liczy, że taka reforma struktury spółki doprowadzi do uproszczenia procedur i procesów oraz  przypisania konkretnej odpowiedzialności za realizację poszczególnych elementów strategii.

– Zmiana struktury organizacyjnej spółki umożliwi Netii efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, co w średnim i długim okresie czasu wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe osiągane przez firmę. Dodatkowo, stworzy pożądaną elastyczność w razie pojawienia się interesujących możliwości konsolidacji na polskim rynku telekomunikacyjnym – mówi Mirosław Godlewski, prezes Netii.

Proces modernizacji struktury organizacyjnej zostanie wdrożony do końca I kwartału bieżącego roku.