Play uplasował obligacje o wartości 900 mln euro. W złotówkach niewiele [aktualizacja]

Publikacja: 24.01.2014 16:03

P4, operator sieci Play uplasował obligacje o wysokiej stopie procentowej (tzw. high yieldy) i pozyska z emisji 900 mln euro, czyli o 30 mln euro  więcej niż pierwotnie oczekiwał – wynika z informacji agencji Bloomberg.

Zmieniła się też struktura emisji długu P4 na korzyść papierów denominowanych w euro. Nadal obligacje operatora emitowane są w trzech transzach:

* obligacji zabezpieczonych w euro: 600 mln euro

* obligacji zabezpieczonych w złotych: 130 mln zł (30 mln euro)

* obligacji niezabezpieczonych w euro: 270 mln euro (pierwotnie miała wynosić 240 mln euro).

Oprocentowanie obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro ustalono wstępnie na 5,25 proc., a niezabezpieczonych na 6,5 proc., natomiast walory złotowe kosztować będą P4 Wibor powiększony 350 pkt bazowych (3,5 proc.).

Ostateczne oprocentowanie ma zostać ustalone do południa czasu londyńskiego.

Według informacji agencji ratingowych Moody’s i Fitch Ratings, część środków uzyskanych z emisji obligacji P4 chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Pozostałe pieniądze posłużą refinansowaniu istniejącego zadłużenia.

W minionym tygodniu Fitch i Moody’s wydały ratingi krajowe i międzynarodowe dla P4.

Moody’s w swoim komunikacie podał również 12-miesięczne wyniki telekomu liczone do końca września ub.r. Według agencji, P4 raportuje, że jego przychody wyniosły 3,7 mld zł, a EBITDA 689 mln zł. Oznaczałoby to pogorszenie wyniku spółki w 2013 r. Prezentując dane za 2012 r. operator wykazał 1,2 mld zł EBITDA.

Z raportu, jaki Moody’s wydał nt. emisji obligacji P4 wynika jednak, że mniejsza EBITDA rzędu 689 mln zł to efekt przyjęcia przez spółkę innego – bliższego powszechniejszemu – podejścia prezentacji danych. Pokazany wynik EBITDA nie obejmuje więc efektu kapitalizacji kosztu pozyskania klienta i utrzymania klienta (SAC, SRC). Liczona w ten sposób EBITDA P4 wyniosła w 2012 roku 562 mln zł i stanowiła 16 proc. przychodów operatora.  Tak liczona marża spółki jest relatywnie niska w porównaniu z konkurencją notującą rentowność powyżej 35 proc.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) operatora sieci Play w relacji do przychodów również są niższe niż u konkurencji. W 2012 r. stanowiły 6 proc. przychodów ze sprzedaży. Porównywalny wskaźnik miał wówczas jedynie Polkomtel (7 proc.).

Według prognoz zarządu P4, relacja CAPEX/przychody powinna utrzymać się na poziomie 6-8 proc. w okresie realizacji biznes planu. Jednak zdaniem Moody’s, jeśli operator zdobędzie częstotliwości w nadchodzącej aukcji, wskaźnik ten urośnie do 10-11 proc.

Liczba użytkowników operatora wynieść miała na koniec września ub.r. 10,3 mln, z czego 44 proc. to klienci post-paid.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu