Jarosław Pasek został powołany na stanowisko dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zastąpił on na nim odwołaną na początku tego tygodnia Annę Siejdę.

„Ma on wieloletnie doświadczenie związane z wdrażaniem i realizowaniem projektów unijnych. Jednym z głównych zadań nowego dyrektora WWPE będzie przygotowanie instytucji do perspektywy finansowej 2014 – 2020, związanej z realizacją programu operacyjnego Polska Cyfrowa” – informuje WWPE  w komunikacie.

Jarosław Pasek pracował wcześniej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

WPPE jest instytucją, która realizuje obecnie m.in. zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym funduszami Programu Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”  w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo  informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‚ostatniej mili’ „.