W czwartek rada nadzorcza Exatela odwołała trzyosobowy zarząd spółki w składzie: Wojciech Pomykała (prezes), Magdalena Dziewguć i Beata Zborowska oraz powołała nowy – dwuosobowy – dowiaduje się rpkom.pl.

Prezesem Exatela został Marcin Jabłoński (wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), a wiceprezesem Andrzej Tymecki.

Tymecki objąć ma funkcję od 24 marca, do tego czasu w zarządzie operatora zasiadać będzie oddelegowany z rady nadzorczej Wojciech Gembalczyk.