Urząd Miasta w Drohiczynie ogłosił przetarg na „Zaprojektowanie, wybudowanie i operowanie nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

Zakres projektu oobejmuje zaprojektowanie i budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, operowanie na zasadzie operatora operatorów w okresie 7 lat wybudowana siecią, utrzymanie usług bezpłatnego limitowanego dostępu do Internetu dla sieci PIAPów oraz promocję projektu.

Zainteresowani mają czas na składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 20 maja.

Łączna szacunkowa długość planowanej sieci szerokopasmowej, która powstanie na terenie 13 gmin powiatu , wyniesie 436 km. W ramch projektu planowane jest uruchomienie 387 punktów PIAP oraz 100 aktywnych punktów dystrybucyjnych.

Całkowite nakłady inwestycyjne w projekcie wyniosą 39,5 mln zł , przy czym dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa to 33,5 mln  zł.