Orange Polska wygrało przetarg (łącznie startowało w nim trzy podmioty) organizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (WAN) w jednostkach organizacyjnych instytucji we wszystkich województwach. Usługa świadczona będzie w technologii IP VPN / MPLS. Wartość trzyletniej umowy to 4,26 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 18,13 mln zł brutto.

Orange Polska świadczy obecnie usługi operatora sieci WAN w GDDKiA na podstawie umowy z maja 2011 r. (wygasa z końcem sierpnia br.). Jej wartość to16,42 mln zł brutto. Do porozumienia w tym roku podpisano dwie umowy uzupełniające (bez przetargu) o łącznej wartości ponad 5 mln zł brutto.