Milmex utracił częstotliwości? GPW upomina operatora

Publikacja: 14.07.2014 11:20

– Aktualnie jest poszukiwany podmiot mogący przejąć zarówno rezerwacje na częstotliwościach, jak również zakupić ruchomości będące zabezpieczeniem serii obligacji KOM 12 B, 12 C, 12 D, 13 A i 13 B. (…) W dniu 22 maja 2014 roku na spotkaniu z administratorem zastawu emitent – Milmex Systemy Komputerowe podpisał zobowiązanie do złożenia wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie o zmianę podmiotu dysponującego rezerwacją, w którym wskaże podmiot bądź podmioty, które będą dysponowały rezerwacjami w wyniku tej zmiany – mówi w komentarzu dla serwisu Stockwatch.pl Katarzyna Migacz z kancelarii Dyrda, Szymański, Kondratowicz, cytowana przez telko.in.

Kancelaria jest administratorem zastawu, którym Milmex Systemy Komputerowe zabezpieczył wartą 35 mln zł emisję obligacji. Spółka oświadczyła w ubiegłym tygodniu, że spłaciła całość zadłużenia, interpretując w ten sposób fakt wydania przedmiotu zastawu do dyspozycji administratora.

Prawnicy Dyrda, Szymański, Kondratowicz negują tę interpretację i twierdzą, że spółka nadal ma należności wobec obligatariuszy, niemniej poszukuje nabywców na radiowe aktywa Milmeksu, aby zaspokoić wierzycieli spółki.

Milmex dysponuje szeregiem lokalnych rezerwacji na zasoby radiowe w paśmie 3,5 MHz oraz 3,6-3,8 MHz, dzięki którym można budować sieci WiMAX oraz LTE.

Milmex Systemy Informatyczne nie poinformował rynku o tym, że częstotliwości są na sprzedaż, ani że administrator zastawu wystąpił do spółki z żądaniem wydania zastawu.

Jak informuje Giełda Papierów Wartościowych, administrator występował do Milmeksu w tej sprawie dwa razy: 24 lutego i 19 maja bieżącego roku. Domagał się wydania przedmiotów zastawu zastawu rejestrowego, ustanowionego w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających m.in. z obligacji serii KOM12D (notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 19 grudnia 2012 r. do 20 sierpnia 2013 r.) oraz obligacji serii KOM12B (notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 20 grudnia 2012 r. do 27 czerwca 2014 r.).

Ponieważ Milmex nie podał tych informacji do publicznej wiadomości, GPW wystosowała do spółki upomnienie.

„Przejęcie przedmiotu zastawu przez administratora tego zastawu jest, w ocenie Giełdy, bez wątpienia informacją istotną, mającą wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową oraz finansową emitenta. Powyższe zdarzenie stanowi ponadto informację mającą wpływ na zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań z wyemitowanych obligacji” – podała GPW. .

– Aktualnie jest poszukiwany podmiot mogący przejąć zarówno rezerwacje na częstotliwościach, jak również zakupić ruchomości będące zabezpieczeniem serii obligacji KOM 12 B, 12 C, 12 D, 13 A i 13 B. (…) W dniu 22 maja 2014 roku na spotkaniu z administratorem zastawu emitent – Milmex Systemy Komputerowe podpisał zobowiązanie do złożenia wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie o zmianę podmiotu dysponującego rezerwacją, w którym wskaże podmiot bądź podmioty, które będą dysponowały rezerwacjami w wyniku tej zmiany – mówi w komentarzu dla serwisu Stockwatch.pl Katarzyna Migacz z kancelarii Dyrda, Szymański, Kondratowicz, cytowana przez telko.in.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości