Na 20 mld zł (31,4 zł na akcję) wycenił Dom Maklerski BZ WBK Grupę Cyfrowego Polsatu po przejęciu Polkomtela, operatora sieci Plus w najnowszym raporcie z 4 sierpnia.

To pierwszy raport analityczny stwierdzający, że grupa kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka jest warta więcej niż Orange Polska – do tej pory największy pod względem wartości rynkowej (oscyluje wokół 13,5 mld zł) telekom na warszawskiej giełdzie.

Raport biura jest na razie utajniony. Jak wynika z naszych informacji, analitycy wzięli w nim pod uwagę z jednej strony perspektywy rynku płatnej telewizji, z drugiej synergie wynikające z połączenia satelitarnej platformy i komórkowej sieci, a z trzeciej stopniowy spadek zadłużenia grupy.

Nie spodziewają się przy tym znaczącego wzrostu przychodów, czy EBITDA grupy. Jej oddłużanie przyczyni się natomiast do wzrostu zysku netto.