Jacek Foltarz, jeden z największych akcjonariuszy spółki Eurotel (prowadzi sieć sklepów T-Mobile Polska i rozbudowuje sieć salonów z urządzeniami Apple) zażądał zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia.

1 października właściciele firmy wypowiedzą się kolejny raz na temat dywidendy, którą mogłaby wypłacić im handlowa firma. Za pierwszym razem inwestorzy wzięli pod uwagę propozycję zarządu i odroczyli decyzję w sprawie wypłaty do października, gdy wiadomo będzie więcej na temat przyszłych inwestycji Eurotela i jego zdolności finansowych.

Jacek Foltarz zaproponował, aby na dywidendę przeznaczono między 0,84 zł i 1,12 zł na akcję, czyli od 3,15 mln zł do 4,19 mln zł. W 2013 r. Eurotel wypracował 4,2 mln zł jednostkowego zysku netto przy 72 mln zł przychodów.