Na kontrakt składać się będzie m.in. modernizacja i upgrade sieci, wdrożenie systemów bezpieczeństwa i monitoringu, systemu telefonii IP, budowa data center. Zamawiający szacuje wartość kontraktu realizowanego w 38 miesięcy na 13,5 mln zł.

Przetarg prowadzony będzie w formie dialogu konkurencyjnego. Uniwerysytet jest zaintersowany rozmowami wyłącznie z firmami, które miały co najmniej 60 mln zł rocznie przychodów ze sprzedaży średnio w ciągu ostatatnich 3 lat. Uniwersytet dostarczy SIWZ tylko firmom zaproszonym do dialogu na podstawie złożonych wniosków.