Uczestnicy Memorandum szerokopasmowego zgłosili postulaty do resortu cyfryzacji

Publikacja: 27.09.2012 14:16

Komitet Sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przekazał resortowi cyfryzacji pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych.

Rekomendacje wypracowano w ramach dwóch grup roboczych – do spraw finansowania projektów szerokopasmowych oraz do spraw procesów i barier inwestycyjnych.

Postulaty pierwszej grupy dotyczą zasad konkursu dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy chcą budować sieci szerokopasmowe w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakładają wprowadzenie dodatkowej premii punktowej dla sieci bezprzewodowych realizowanych na obszarach słabo zaludnionych. Dziś, bowiem punkty przynawne są głównie za stosowaną technologię (największe preferencje ma FTTH). Grupa ta postuluje także możliwość szerszego wykorzystania infrastruktury szerokopasmowej zrealizowanej w ramach działania 8.4 PO IG np. udostępnia jej w większym zakresie klientom biznesowym. A także wykorzystania infrastruktury wybudowanej na obszarach białych do łączenia sieci (transmisji danych) pomiędzy obszarami czarnymi dla zapewnienia wysokiej przepływności sieci szerokopasmowych w tych obszarach.

Rekomendacje wypracowane w ramach grupy  do spraw procesów i barier inwestycyjnych  dotyczą usprawnień i ułatwień w procesach inwestycyjnych dotyczących telekomunikacji (m.in. zmiany w prawie budowlanym, ustawie o drogach publicznych, ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Jednym z postulatów jest wprowadzenie obowiązku dla każdego z inwestorów sieci infrastrukturalnych zaprojektowanego punktu styku z innymi sieciami. W obecnym układzie formalno-prawnym realizacji inwestycji, inwestorzy sieci różnego rodzaju, dla których technologicznym elementem jest sieć światłowodowa budowana chociażby dla potrzeb obsługi technicznej tej sieci (np. sterowanie siecią wodociągową czy kanalizacyjną) nie maja obowiązku zaprojektowania punktów styku tej sieci dla sieci szerokopasmowych. Podobnie rzecz ma się z sieciami budowanymi wzdłuż dróg krajowych, gdzie nie przewiduje się punktów styku z potencjalnymi zainteresowanymi operatorami telekomunikacyjnymi. Tymczasem uzgodnienie takiego punktu styku po zakończeniu cyklu inwestycyjnego budowy jest niezwykle czasochłonne i kapitałochłonne.

– Rekomendacje będą miały istotny wpływ na kształt nowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii na lata 2014 – 2020 – stwierdziła wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska.

Komitet Sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przekazał resortowi cyfryzacji pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych.

Rekomendacje wypracowano w ramach dwóch grup roboczych – do spraw finansowania projektów szerokopasmowych oraz do spraw procesów i barier inwestycyjnych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?