Należąca do grupy Orange Polska spółka Integrated Solutions, która wygrala przetarg na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zrealizowała zamównienie w modelu Unified Communication as a Service (UCaaS). Jest to pierwszy tego typu projekt ICT w sektorze publicznym. Wdrożenie trwało  miesiąc.

Oznacza to, że 500 pracowników ministerstwa będzie korzystać z telefonii mobilnej i stacjonarnej, tele- i wideokonferencji w modelu cloud computing.

– Przed ogłoszeniem przetargu rozważaliśmy tradycyjny i chmurowy model. Na wdrożenie mieliśmy mało czasu, nie byliśmy też do końca pewni, jak będą się kształtowały przyszłe potrzeby naszej instytucji. Dlatego wybraliśmy model chmurowy. W naszym odczuciu w dłuższej perspektywie da on większą efektywność kosztową i operacyjną  – mówi Minister Administracji i Cyfryzacji, Michał Boni.

Wartość zrealizownego zamówinia to 597 tys. zł. W ramach usługi dostarczono 450 telefonów IP Cisco  6921, 50 telefonów IP Cisco 9951 oraz łącza do obsługi faksów.

Wdrożono również taryfikację połączeń, a łączność zabezpieczona jest backupem. Istnieje możliwość realizacji połączeń głosowych na wypadek ewentualnej awarii łącza dostępowego.