Osiem jednoczesnych postępowań w sprawie loterii SMS-owych oraz praktyk stosowanych przez ich organizatorów prowadzi obecnie [b]Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów[/b]. Najnowsze postępowanie dotyczy spółki [b]Internetq Poland[/b], organizującej loterię Pusty SMS.

Jak poinformował UOKiK, firmy organizujące loterie stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, wysyłając do wszystkich biorących udział w konkursie klientów wiadomości, które sugerują zdobycie nagrody, podczas gdy jest ona przyznawana tylko wylosowanym uczestnikom. UOKiK przypomina, że „wywoływanie wrażenia, że konsument bezwarunkowo wygra nagrodę po wysłaniu SMS-a (…)” jest niezgodne z prawem. Zastrzeżenia urzędu budzą także praktyki nie udostępniania regulaminów konkursów i cenników oraz uzależnianie zdobycia nagrody od wysłania kolejnych, bardzo kosztownych wiadomości tekstowych.

Do urzędu wpłynęło już blisko sto skarg na SMS-owe loterie. Oprócz Internetq Poland UOKiK bada także działania firm: [b]FHU Zielińscy[/b] z Rudawy (właściciel strony data-smierci.pl) oraz poznańskiej spółki [b]One-2-One[/b], która organizuje „Konkurs Telewizyjny”

Jeśli postępowania prowadzone przez UOKiK wykażą naruszenie prawa, urząd może na organizatorów loterii nałożyć kary sięgające maksymalnie 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.