Global Mobile Suppliers Association (GSMA lub GSA) podsumowało rozwój sieci LTE na świecie. Według stowarzyszenia, z końcem 2013 roku komercyjnie działało w skali globu 260 sieci LTE w 95 państwach. To oznacza, że w minionym roku uruchomiono 112 sieci LTE oraz, że ponad połowa firm telekomunikacyjnych, które zapowiedziały wybudowanie sieci tego typu już to zrobiła.

Operatorów korzystających z technologii jednak szybko przybywa. Prze pierwsze dwa tygodnie Nowego Roku uruchomione zostały jeszcze 3 sieci w dwóch innych krajach. W sumie telekomów wykorzystujących rozwiązanie 4G jest o 75 proc. więcej niż rok temu.

Inwestycje w nową technologię prowadzi dziś (licząc już komercyjnie uruchomione projekty) 508 operatorów w 144 krajach. 456 z nich zobowiązało się do wybudowania sieci w 135 krajach, a 52 podmioty są zaangażowane w różnego rodzaju testy, czy badania.

Alan Hadden, prezes GSA, cytowany w komunikacie prognozuje, że do końca 2014 r. na świecie działać będzie przynajmniej 350 sieci LTE.