Około 10 proc. użytkowników usługi dostępowej iPlus, to osoby w wieku 50+ – podaje Polkomtel. Operator opublikował badania jakościowe na temat korzystania z usług dostępowych przez starszych Polaków. Prezentacja tych badań dostępna jest pod adresem www.projektmobilnosc.pl. Badania prowadzone były na bardzo niewielkiej, 12-osobowej, grupie respondentów, co powoduje, że wnioski należy traktować bardzo ostrożnie.

Przedstawiciele Polkomtela przyznali, że wyniki badania nie przekładają się wprost na strategię marketingową, ale są elementem szerszych studiów na temat dotarcia do nowych grup potencjalnych klientów, w tym wypadku w starszym wieku.

Jak powiedział odpowiedzialny za marketing usług dostępowych w Polkomtelu Piotr Chołuj kluczowe w dotarciu do starszych odbiorców jest rozwiązanie kwestii terminala. Ograniczeniem bowiem często nie jest brak świadomości usług dostępu do internetu, ale nieumiejętność korzystania z komputera lub jego brak. Polkomtel eksperymentował z urządzeniami typu all-in-one z dotykowym monitorem. Jak podkreślają przedstawiciele operatora grupa odbiorców w wieku 50 + jest obecnie wysoko w priorytetach marketingowych Polkomtela.