Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek WP Cable XI B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), wydała zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez WP Cable XI kontroli nad PUT Koma B.V., również zarejestrowanej w Amsterdamie.

To konstrukcja, pozwalająca funduszowi Warburg Pincus na uczestniczenie w kontrolowaniu wielkopolskiej sieci kablowej Inea.

To o tyle ciekawe, że z wcześniejszych komunikatów Inei wynikało, że Warburg został jej strategicznym, ale mniejszościowym akcjonariuszem.

WP Cable będzie sprawował kontrolę nad wehikułem posiadającym akcje Inei wspólnie z podmiotem o nazwie PSV B.V., który najprawdopodobniej należy do dotychczasowych właścicieli kablówki.

Z komunikatu urzędu antymonopolowego wynika, że w efekcie transakcji WP Cable XI będzie sprawowała współkontrolę także nad innymi aktywami niż Inea.