Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) poinformowało o podpisaniu przez premiera Donalda Tuska rozporządzenia o utworzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jego szefem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, a wiceprzewodniczącymi reprezentanci MAiC oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jak czytamy w rozporządzeniu Komitet będzie inicjował i opiniował projekty związane m.in. z rozwojem sieci szerokopasmowych i z łącznością. Podobne były zadania Komitetu RM ds. Informatyzacji i Łączności, którą zastąpi nowy organ. Ten jednak będzie także opiniował wszelkie publiczne projekty teleinformatyczne o wartości powyżej 5 mln zł i to jeszcze przed zatwierdzeniem do realizacji. „Podmiot realizujący projekt uwzględnia wniosek Komitetu w możliwie najszerszym zakresie” – napisano w rozporządzeniu (nie dotyczy to projektów realizowanych w trybie konkursowym).

Dodatkowo nowy Komitet „koordynuje działania związane z przygotowaniem organów administracji rządowej do realizacji zadań wynikających z  Europejskiej Agendy Cyfrowej”.

Komitetem RM ds. Informatyzacji i Łączności kierował wicepremier Rady Ministrów. Nowe ciało jest mocniej osadzone w nowym resorcie ds. cyfryzacji.

ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji