Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – zgodnie z zapowiedziami – ogłosiło przetarg nieograniczony na doradztwo w projekcie systemowym, czyli systemie poradnictwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz operatorów budujących infrastrukturę z wykorzystaniem dotacji unijnych (POIG 8.3, POIG 8.4, Regionalne Programy Operacyjne). Na realizację projektu jeszcze w ubiegłym roku Ministerstwo Infrastruktury otrzymało dotację w wysokości 36 mln zł, przy czym część tych środków przeznaczona została na program cyfrowej edukacji Polaków (budżet: ok. 15 mln zł).

Partner MAiC ma w istocie zrealizować gros czynności doradczych dla operatorów i JST, na które będą się składały analizy, ekspertyzy i rekomendacje w dziedzinie prawnych, ekonomicznych, technicznych i finansowych aspektów realizowania inwestycji telekomunikacyjnych. Całość prac szacowana jest prawie 27 tys. roboczogodzin, a stawka za roboczogodzinę stanowi parametr porównywania ofert.

Szacowana wartość zamówienia podana została w przedziale 130 tys. – 3 mln euro. Wysokość wadium (168 tys. zł) wskazuje na ok. 5 mln zł. MAiC czeka na oferty do 11 maja br. 100-procentowym kryterium wyboru ofert będzie cena.