Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dziś, że wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez 1&1 Internet (z grupy United Internet) kontroli nad spółką home.pl.

Przejmujący zgłosił zamiar przejęcia szczecińskiej spółki home.pl wpłynęło do UOKiK w lipcu. Prawo, po nowelizacji, która weszła w życie 18 stycznia przewiduje, że dla spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia badania rynku lub w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji postępowanie może być dwuetapowe. Po pierwszym etapie trwającym miesiąc urząd może wydłużyć postępowanie o cztery miesiące.

„Po analizie materiału dowodowego zebranego w sprawie koncentracji spółek 1&1 Internet i home.pl, UOKiK uznał, że zachodzi konieczność przeprowadzenia badania rynku. Pozwoli ono na weryfikację przedstawionych przez spółkę 1&1 Internet danych dotyczących m.in. definiowania rynków właściwych, na których działają uczestnicy koncentracji oraz ich udziałów w tych rynkach. Urząd chce ustalić w szczególności jaki wpływ będzie miała koncentracja na krajowe rynki domeny krajowej (pl.), usług hostingu i usług związanych z uruchamianiem sklepów internetowych. W opinii UOKiK obecnie nie ma wiarygodnych i publicznie dostępnych informacji na temat działalności związanej ze świadczeniem usług cloud computing” – podał urząd.