indeks_spolek

NR KRS: 243810

(do 2006 r. – Aster City Cable; w 2011 r. spółka przejęta przez UPC Polska)

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS