– Przychody z tytułu udzielania licencji operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych platform cyfrowych wzrosły o 1,24 mln zł lub o 2,3 proc. do 55,11 mln zł z 53,88 mln zł w 2012 roku –podał TVN w swoim raporcie za I kwartał.

To jasny punkt wyników grupy, która I kwartał zamknęła raczej mało optymistycznie: jej przychody ze sprzedaży spadły w I kwartale o 6 proc. do 343,1 mln zł, a same wpływy z reklam skurczyły się jeszcze bardziej, o 9,2 proc., czyli bardziej, niż cały rynek (spadek wartości rynku reklamy telewizyjnej w I kwartale TVN szacuje na 8,9 proc.). W dodatku firma odnotowała stratę netto w wysokości 45,9 mln zł (przy 181,1 mln zł zysku rok wcześniej) wynikającą z przeszacowania jej długu denominowanego w euro.

Wzrost wpływów z opłat od operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych wynikał głównie z dodatkowych przychodów z opłat za wersje HD kanałów z grupy TVN.

Udział TVN w rynku reklamy telewizyjnej netto sięgnął w I kw. 34,8 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 34,2 proc. W tym samym czasie udziały stacji z grupy Polsatu i TVP spadły.