Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego po raz drugi ogłosił przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w projekcie Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.

Zainteresowania mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty do 13 listopada tego roku.

W pierwszym unieważninym postępowaniu zgłosiły się dwie firmy. Jednak Urząd Marszałkowski uniewanił niniejsze postepowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty firmy EF Consultancy z Łodzi przewyższała kwote, która zamawiajacy zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie  zamówienia i nie mógł zwiekszyc tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.