Dane zbierane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjne będą wykorzystane do stworzenia w Polsce współczynnika usług dostępności usług szerokopasmowych – zapowiedział podczas konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE. Ma on być wzorowanym na amerykańskim wskaźniku  Broadband Achievement Index (BAI), który jest wykorzystywany do porównywania  stopnia  dostępności usług szerokopasmowych w poszczególnych stanach.  – Polska będzie drugim krajem na świecie, które zastosuje takie narzędzie zapowiedział Marek Ostanek.

Propozycja algorytmu do wyliczania Współczynnika Dostępności Usług Szerokopasmowych (WDUS) na terenie Polski  oraz wstępne wyniki na podstawie danych z lat poprzednich zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2013 i poddane publicznej konsultacji. Do lipca 2013 wyznaczone zostaną wskaźniki na podstawie danych zebranych za rok 2012.

rpkom.pl jest partnerem medialnym Krajowego Forum Szerokopasmowego