Umowę zawarto na trzy lata. Jej zakres jest dokładnie taki sam jak w przypadku poprzedniej umowy z kwietnia 2006 r., ale – jak poinformowała Netia – zawiera modyfikacje „wskaźników cenowych i operacyjnych”.

Podpisując nową umowę firmy rozwiązały kontrakt z 2006 r.