Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej na trzecim z kolei walnym zgromadzeniu członków nie udało się zmienić statutu organizacji. Na przeszkodzie stanęło brak kworum – na walnym, które odbyło się podczas VIII Konferencji KIKE w Spale, reprezentowanych było (również przez pełnomocników) tylko ok. 45 proc. ze 170 uczestników KIKE.

Według przedstawicieli Izby, poza umiarkowanym zainteresowaniem części zrzeszonych operatorów, powodem stagnacji jest rosnąca liczba członków, którzy nie są operatorami (dostawców, integratorów itp.), którzy chcą być blisko branży, dla której pracują, ale nie chcą działać na jej rzecz.

KIKE nie udało się przeprowadzić zmian w statucie, które m.in. doprowadziłyby do zmiany zasad uzyskania większości (dzisiaj 2/3 wszystkich głosów) np. do większości bezwzględnej uczestników obecnych na walnym. Jak mówią przedstawiciele Izby uporządkowania wymaga także działanie Sądu Koleżeńskiego. Pracę Izby utrudniają również animozje pomiędzy aktualnymi a byłymi członkami zarządu.

Sprawa zmiany statutu stanie prawdopodobnie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków jesienią tego roku.

rpkom.pl jest patronem medialnym VIII Konferencji KIKE