PIIT argumentuje, że zniesienie zakazu budowy stacji bazowych w uzdrowiskowej strefie „A” nie wpłynie na funkcjonowanie kurortów, bo dobrze zaprojektowane BTS są całkowicie bezpieczne dla środowiska i ludzi, operatorzy są w stanie dostosować się do wszelkich racjonalnych ograniczeń dotyczących emisji pól elektromagnetycznych oraz wymogów krajobrazowych.

Zawiłości dotyczące proponowanych zmian w ustawie środowiskowej zostały wyjasnione w artykule rpkom.pl [link=index.php?option=com_content&view=article&id=806:ustawa-uzdrowiskowa-blokuje-stawianie-stacji-bazowych&catid=1:artykuy]tutaj[/link].