Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił nową edycję ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hotspoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Mapy  ilustrują zestawienie informacji o zapotrzebowaniu użytkowników końcowych na usługi telekomunikacyjne zgłaszane przez nich od października 2012 r.

Jak wyjaśnia UKE mapy są narzędziem służącym lepszemu koncentrowaniu działań na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez zidentyfikowanie miejsc (lokalizacji, obszarów), gdzie istnieje niezaspokojony popyt na ww. usługi telekomunikacyjn

Zebrane od użytkowników zgłoszenia są przedstawione w formie map i tabel – ujętych na czterech poziomach, tj. kraj, województwo, powiat, gmina.

Z zestawienia wynika, że w skali kraju największe zapotrzebowanie zgłaszane jest na uslugi stacjonarnego internetu, gdzie wskaźnik średniej liczba zgłoszeń o braku dostępu do internetu z całego kraju w przeliczeniu na 10 tys.  mieszkańców ukształtował się na poziomie 1,96.  Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województwa łódzkiego (2148), jednak zdecydowano większość pochodzila z jednego powiatu poddębickiego – 1998. Stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie zgłaszano  na  telefonię stacjonarną, gdzie wskaźnik średniej liczba zgłoszeń o braku dostępu do internetu z całego kraju w przeliczeniu na 10 tys. wyniósł  0,44. (najwięcej zgłoszeń wpłynęło z woj. podlaskiego i mazowieckiego). W przypadku hotspotów wskaźnik dla całego kraju wyniósł  – 0,62, a najbardziej tą usługą zainteresowani są mieszkańcy woj. podlaskiego, skąd wpłynęły 384 zgłoszenia.