Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła Orange Polska, z pominięciem procedury przetargowej, dodatkowe zadania w ramach podpisanej prawie rok temu umowy na świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (WAN) w jednostkach organizacyjnych instytucji we wszystkich województwach.

Wartość trzyletniej umowy podstawowej, o którą zabiegały trzy firmy, ustalono wówczas na 4,26 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 18,13 mln zł brutto.

Dodatkowe zamówienie, które dotyczy zwiększenia przepustowości łączy w wybranych lokalizacjach oraz uruchomienia łączy służących do transmisji danych w dwóch nowych lokalizacjach, ma wartość prawie 1,88 mln zł brutto. GDDKiA szacowała, że na ten cel będzie musiała wydać 3,32 mln zł brutto.