Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawi wyniki tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury teleinformatycznej podczas konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbędzie się 20 maja w Warszawie.

Odbywać się będzie pod hasłem pod hasłem „Od inwestycji do usług” i poruszane będą też kwestie związane z zasadą tworzenia ofert przez operatorów infrastruktury wybudowanej ze wsparciem środków unijnych. Osobny blok poświecony będzie też tematyce Cyfrowej Szkoły.