Tak wynika z analizy firmy badawczej Audytel. Wedle jej szacunków ubiegłoroczna wartość rynku data center wyniosła 900 mln zł, a w tym roku wzrośnie o 22 proc. (do 1,1 mld zł). W kolejnych latach rynek ma dalej rosnąć. Sama dzierżawa powierzchni kolokacyjnej, to ok. 44 proc. całego rynku.

Audytel przeprowadził swoje badanie na podstawie danych ankietowych uzyskanych od 46 przedsiębiorców. Firma szacuje łączną powierzchnię komercyjną w polskich ośrodkach kolokacyjnych na 48 tys. m2. Podaż szybko rośnie, bo w budowie jest kolejne 42 tys. m2 powierzchni, która – wedle szacunków Audytela – będzie rynkowo dostępna w ciągu 3-4 lat. Do 2017 r. w powierzchnia data center ma wzrosnąć do ok. 150 tys. m2.

Ze wszystkich przebadanych przez Audytela centrów 25 ulokowanych jest w Warszawie, 8 w Krakowie, a 5 w Gdańsku. Wedle Audytela przeważają (45) małe ośrodki poniżej 1 m2. Centrów o powierzchni 2-5 tys. m2 i więcej jest sześć.

Audytel przeprowadził swoje badanie w październiku i listopadzie bieżącego roku.