Orange Polska podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pierwsze osiem umów na realizację projektów rozwoju sieci dostępowych na obszarze Polski Wschodniej. Sieci szybkiego Internetu zostaną wybudowane w miejscowościach: Biała Podlaska, Biłgoraj, Działdowo, Hrubieszów, Lubartów, Łuków, Ryki oraz w gminie Lutowiska.

Operator dostanie na nie dofiansowanie  w ramach działania  „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowanego przez PARP.

Dzięki realizacji tych projektów, w zasięgu szybkiego Internetu powyżej 30 Mb/s znajdzie się  około 37 tysięcy gospodarstw domowych w wymienionych miejscowościach. Inwestycja zostanie zakończona w czwartym kwartale 2015 roku.

To pierwsze projekty, w których Orange Polska otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na budowę sieci dostępowej nowej generacji (NGA – Next Generation Access) – wartość dofinansowania wyniesie ok. 9 mln zł. W sumie bowiem operator uzyska z PARP dofiansowanie na 12 projektów w Polsce Wschodniej na kwotę blisko 11 mln zł.