– Z terminowaniem ruchu przez urządzenia FCT można skutecznie walczyć na drodze prawnej. 14 marca sąd okręgowy w Rzeszowie skazał osoby zajmujące się takim procederem na kary pozbawienia wolności i kary grzywny za oszustwo – powiedział podczas trwającej w Warszawie konferencji Antyfraud Forum Adrian Dworzyński z Polkomtela.

Jego zdaniem ten precedensowy wyrok ułatwi całemu rynkowi dochodzenia praw odnośnie niedozwolonej terminacji ruchu w sieciach komórkowych. Wydany przez rzeszowski sąd wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Polkomtel złożył łącznie kilkadziesiąt doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez podmioty, terminujące połączenia przez bramki GSM. Poza wspomnianym wyżej wyrokiem nie doczekały się one jeszcze rozstrzygnięcia.

Ponadto Polkomtel prowadził 121 pozwów cywilnych o zapłatę kar umownych za terminację przez FCT na podstawie klauzul w regulaminach świadczenia umów. Kończyły się na ogół wyegzekwowaniem roszczenia, lub ugodą.

Jak podkreślił Adrian Dworzyński dzisiaj głównym polem nadużyć w terminacji FCT są karty pre-paid. A z nimi walczy się starem sposobem, czyli przez monitoring ruchu i dezaktywację kart.

rpkom.pl jest patronem medialnym i współorganizatorem konferencji Antyfraud Forum