Na stronie resortu rozwoju regionalnego zawisła treść programu operacyjnego Polska Cyfrowa konsultowanego od dzisiaj w konsultacjach społecznych. – Program jest już gotowy, wartość środków, jakie zostaną w jego ramach wykorzystane to 1,9 mld euro – mówił rano Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.

Na opracowywany od kilku miesięcy program składają się działania z trzech obszarów: – Pierwszy to kwestia upowszechniania dostępu do Internetu, drugi: kwestie związane z treściami i usługami internetowymi, trzeci dotyczy kompetencji – przypominał Boni.

Jak dodał, na pierwsze z zadań z puli jaką Polska zagospodaruje w latach 2014-2020 w ramach programu ze środków pozyskanych na realizację polityki spójności, przeznaczonych ma być 840 mln euro. Na działania w ramach drugiego obszaru: ponad 900 mln euro, a na poprawianie kompetencji społeczeństwa w zakresie korzystania z sieci: 130-140 mln euro.

Program Polska Cyfrowa [treść można przejrzeć tutaj] jest jednym z dokumentów, które Michał Boni zaproponuje do włączenia w agendę posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w październiku.