Co czwarta reklama online emitowana w naszym kraju dotyczy usług telekomunikacyjnych – wynika z badania Gemiusa dotyczącego działań reklamowych prowadzonych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Największy procentowy udział reklam produktów lub usług telekomunikacyjnych odnotowano w Serbii. Ponad 46 proc. wszystkich realizowanych w tym kraju w analizowanym okresie kampanii online dotyczyło firm z tej branży. Następne w kolejności były: Słowacja i Węgry (po 28 proc.), Polska (25 proc.), Ukraina (13 proc.), Łotwa (8 proc.), Słowenia (7 proc.) oraz Czechy i Bułgaria (po 5 proc.). Najmniejszy odsetek emisji reklam firm z branży telekomunikacyjnej zanotowano z kolei w Rumunii, na Chorwacji oraz Litwie. Kampanie firm z tej branży stanowiły odpowiednio 4 proc., 3 proc. oraz 2 proc. wszystkich wyświetlanych w tym czasie w sieci reklam.

Dane pokazują także, że najwyższym średnim współczynnikiem klikalności, tzw. średnim CTR (Average Click Through Rate), cieszyły się reklamy telekomów na Słowacji (1,6 proc.). Wysoki CTR osiągnęły także kreacje firm telekomunikacyjnych w Polsce i na Łotwie (średni CTR: 0,66 proc. w Polsce oraz 0,65 proc. na Łotwie). Średni współczynnik klikalności dla kampanii firm z analizowanej branży na innych rynkach wyniósł z kolei: 0,82 proc. na Ukrainie, 0,42 proc. w Słowenii, 0,40 proc. w Czechach, 0,39 proc. w Chorwacji, 0,35 proc. Litwie, a także 0,25 proc. w Bułgarii, 0,23 proc. na Węgrzech oraz 0,20 proc. w Serbii. Natomiast w Rumunii odnotowano średni CTR na poziomie 0,17 proc.