15 mln zł przychodów, 2,17 mln zł zysku operacyjnego i 1,14 mln zł zysku netto zanotowała w u ubiegłym roku firma Aiton Caldwell, właściciel komunikatora internetowego FCN (połączone FreecoNet i Tlenofon) i informatycznej Datery. To dla firmy kierowanej przez Rafała Pietrzaka oznacza niewielką zmianę wobec 2016 roku: wzrost przychodów z 14,7 mln zł, ale spadek zysków z odpowiednio 1,7 mln zł i 1,15 mln zł.

Jak wynika ze sprawozdania w końcu grudnia ub.r. Aiton Caldwell świadczył 128,8 tys. usług (RGU) użytkownikom swoich platform VoIP. Liczba ta obniżyła się o około 1,3 tys. wobec stanu na koniec września. Operator tłumaczy nadal spadek migracją użytkowników Tlenofonu i FCN 3.0 do FCN 4.0.

Rok wcześniej wyjaśnienia były podobne. Sumaryczna liczba RGU dla wszystkich platform Aitona wyniosła na koniec grudnia 2016 r. prawie 136,4 tys., po spadku w ciągu 12 miesięcy o 9,72 tys., czyli o 6 proc..

W ostatnim kwartale ub.r. uruchomiona została aplikacja Tlenofon FCN dla użytkowników systemu iOS Apple.

Jak czytamy w sprawozdaniu, w ciągu trzech miesięcy została pobrana 4,5 tys. razy, przy czym liczba ta obejmuje zarówno urządzenia iOS jak i Androida.