– W terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz do kancelarii Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły następujące wnioski o wydanie decyzji rezerwacyjnej: pięć wniosków PTK Centertel, dwa wnioski Sferia, pięć wniosków P4, trzy wnioski PTC i dwa wnioski Polkomtel – powiedział Jacek Strzałkowski, rzecznik UKE w rozmowie z PAP.

To oznacza najprawdopodobniej, że z dalszej walki o pasmo dla usług LTE zrezygnował Emitel.

W ramach ogłoszonego przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych, oferty złożyło wcześniej sześć firm: P4, Polkomtel, Polska Telefonia Komórkowa Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, Sferia i Emitel.

Urząd informował w ubiegłym tygodniu, że oferta P4, operatora Play, okazała się najkorzystniejsza na trzy częstotliwości z pasma 1800 MHz, a oferta PTC, operatora T-Mobile na dwie. UKE wybrała jako najkorzystniejszą ofertę spółki P4 o wartości 214 mln zł, druga była oferta P4 o wartości 142 mln zł i trzecia również oferta P4 za 142 mln zł. Czwarta była oferta PTC o wartości 210,6 mln zł, a piąta oferta PTC za 242,9 mln zł.