Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg otwarty, który ma wyłonić dostawcę usług telekomunikacyjnych dla całej grupy kapitałowej PSE (usług komórkowych, telefonii konwergentnej, komutowanej transmisji danych oraz bezprzewodowego dostępu do internetu). Jej wartość, na podstawie wadium (55 tys. zł) można szacować na ok. 1,5 mln zł.

Zlecenie obejmuje też dostawy niezbędnego sprzętu (aparatów komórkowych, kart SIM i modemów transmisji danych) oraz akcesoriów. Zamówienia obejmuje również dostawę oraz integrację łączy ISDN PRA 30B+D z systemami telefonii stacjonarnej wykorzystywanymi przez grupę PSE oraz usługę hurtowego rozsyłu wiadomości SMS.

Dzisiaj cała grupa spółek objęta zamówieniem korzysta z prawie 2 tys. aktywacji SIM, z czego 70 proc. to usługi głosowe, 21 proc. usługi transmisji danych, a 9 proc. to M2M. W użytku są 4 dostępy 30B+D. PSE podaje ciekawe dane na temat rozkładu ruchu ze swoich telefonów komórkowych.

Nowa umowa ma obowiązywać dwa lata. Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać oferty do 25 kwietnia.