– Oferta jednostek samorządu terytorialnego nie powinna utrudniać działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy ponoszą wysokie koszty i ryzyko związane z inwestycjami telekomunikacyjnymi  – argumentuje Orange Polska. Pisze także swoim stanowisku, że „inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego powinna skłaniać przedsiębiorców do nowych inwestycji, a nie je hamować”. – Operator działając na zasadach komercyjnych nie ma żadnych szans na konkurowanie z bezpłatnym Internetem świadczonym przez powiat – pisze firma. W związku z tym postuluje obniżyć w Kielcach prędkość przesyłania danych z wykorzystaniem planowanych darmowych hot spotów z 512 kbit/s do 256 kbit/s, ograniczyć czas trwania sesji do godziny na dobę oraz wprowadzenie miesięcznego limitu transferu danych (500 MB).

W projekcie decyzji UKE nie dopatrzył się natomiast żadnych zagrożeń Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. –  Usługa dostępu do Internetu świadczona przez Gminę Miasto Kielce bez pobierania opłat nie będzie zakłócać równoprawnej i skutecznej konkurencji na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych – podał urząd w swojej opinii, podkreślając m.in., że miasto zamierza uruchomić hot spoty tylko w miejscach publicznych.